Ghế tập bụng vs máy tập cơ bụng, chọn gì đây?

Máy tập cơ bụng hay ghế tập bụng đều là những sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho việc luyện tập bụng. Rất nhiều người sẽ phải phân vân về hiệu quả của 2 loại máy tập này, đâu sẽ là sản phẩm tốt nhất.

Xem thêm