dụng cụ thể hình - trang 1

-10%
Giàn tạ đa năng 3 vị trí Đại Việt DV-83
-10%
Giàn tạ đa năng cao cấp DV-84
9.900.000 VNĐ 8.910.000 VNĐ
-8%
Giàn tạ đa năng Đại Việt DV-2014
1.950.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ
-20%
Giàn tạ đa năng Ben 501 (601501)
3.650.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ
-3%
Giàn tạ đa năng Xuki
1.600.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ
-4%
Ghế tập tạ đa năng SP 310-1
5.210.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ
-17%
Ghế tập tạ đa năng 601502 (BEN 502)
5.800.000 VNĐ 4.790.000 VNĐ
-5%
Ghế tập đẩy tạ đơn Ben 601401
1.750.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ
-21%
Ghế tập tạ đa năng NMS 005
2.150.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ
-20%
Ghế tập đa năng điều chỉnh BOWFLEX
Đòn tạ 1m8
Liên hệ